آمریكا تحریم های جدیدی ضد ایران اعمال كرد

بهمن: وزارت خزانه داری آمریكا اعلام نمود تحریم های جدیدی را ضد ایران اعمال كرده است.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام نموده که ۹ فرد و ۴۹ نهاد همچون وزیر اطلاعات ایران را تحریم کرده است.
سید محمود علوی، محسن علیخانی، سید محمد اتابک، امیرمنصور برقعی، محمد اسکندری، جواد قناعت، سید ضیا ایمانی، خسرو مختاری و جواد اوجی اشخاص حقیقی هستند که نام آنها در لیست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا به چشم میخورد.
وزارت خزانه داری آمریکا همینطور ۴۹ نهاد را در فهرست تحریمی خود قرار داده است.

منبع: