یك تحلیلگر عراقی مطرح كرد؛ پشت پرده موضع گیری اتحادیه عرب در قبال نرمال سازی روابط

بهمن: یك تحلیلگر سیاسی عراقی از پشت پرده موضع گیری اتحادیه عرب در قبال نرمال سازی روابط برخی كشورهای عربی با دشمن صهیونیستی سخن گفت.

به گزارش بهمن به نقل از المعلومه، «هیثم الخزعلی» تحلیلگر سیاسی عراقی اعلام نمود که موضع گیری اتحادیه عرب در قبال روند نرمال سازی روابط با رژیم صهیونیستی بیان کننده وجود یک تبانی در این خصوص است.
وی اضافه کرد: موضع گیری اتحادیه عرب در قبال همکاری رژیم های عربی حوزه خلیج فارس با آمریکا و رژیم صهیونیستی خیلی کم رنگ بود.
الخزعلی بیان کرد: سکوت اتحادیه عرب پشت پرده روابط این اتحادیه با رژیم صهیونیستی و آمریکا را نشان داد.
وی افزود: اتحادیه عرب با این سکوت اذعان کرده است که رژیم صهیونیستی و آمریکا مالکان فلسطین هستند و این اتحادیه چشم خودرا بر روی تمام فداکاری های ملت فلسطین بست.
این تحلیلگر سیاسی افزود: اتحادیه عرب نماینده تمام رژیم های مزدوری است که دست به نرمال سازی روابط با رژیم صهیونیستی می زنند.

منبع: