دستگیری سركرده گروهك تروریستی تندر توسط وزارت اطلاعات

سركرده گروهك تروریستیˮ تندرˮ توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، اشراف سربازان گمنام امام زمان (عج) بر یک گروه تروریستی مستقر در آمریکا، منجر به دستگیری سرکرده این گروهک تروریستی ( تندر ) شد.
اذین خبر تکمیل میشود