سخنگوی دولت: ایران درحال تبدیل شدن به یك كشور صنعتی است

بهمن: سخنگوی دولت اعلام نمود كه ایران درحال تبدیل شدن به یك كشور صنعتی است.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا علی ربیعی با تبریک میلاد امام رضا(ع) اظهار نمود: رئیس جمهور محترم نکته مهمی را درباره لزوم هماهنگی همه قوا در جلسه گذشته دولت اعلام نمودند. من همینجا اعلام می کنم بنای دولت بر همکاری و هماهنگی برای گذشت از بحران ها است. امروز آثار تخریب تحریم گسترده و همپوشانی اش با بیماری کرونا و تهدید های بی سابقه باند کاخ سفید و تلاش هایی برای نا امن کردن کشور را شاهد می باشیم. دولت بر این خط مقدم قرار دارد.

مطلع هستیم فشارهای اقتصادی فشار سختی به مردم وارد کرد
وی افزود: در کنار این عملیات روانی گسترده هم دارد صورت می گیرد. امروز باید بیشتر از گذشته همه قوا و نهادها و نهادهای مدنی کنار هم قرار بگیرند. ما آگاه هستیم فشارهای اقتصادی فشار سختی به مردم وارد کرد.
ربیعی تصریح کرد: دولت بنایی بر افزایش قیمت گازوئیل ندارد. چند وقت پیش در فضای مجازی فیلمی درباره برخورد با دلالان پخش گردید که برای چند سال پیش بوده، اما طوری رفتار کردند که گویی برای روز قبلش بوده است. در هفته صدها مطلب برای صدمه به روان جامعه پخش می شود. هوشیاری رسانه ها، سخن سنجیده و کنار هم بودن مسیر ناگزیر ماست.

بنای دولت بر همکاری با همه قوا است
سخنگوی دولت مجدد خاطرنشان مزد: بنای دولت بر همکاری با همه قوا و نهادهای مختلف برای یاری مردم است.
وی با اشاره به اهمیت امروز روز صنعت و معدن اظهار داشت: سال جاری بحث صنعت و معدن برای ما مهم تر از همیشه است. ما نیازمند جهش تولید بودیم و هستیم. با ممنوعیت ۲ هزار کالای وارداتی شرکت های دانش بنیان پیشرفت پیدا کردند. رشد صنعت و معدن ما آینده نویدبخشی برای اشتغال و اقتصاد جلوی ما قرار داده است.
وی با اشاره به سخن صنعتگران بزرگ جهان اظهار داشت: ایران درحال تبدیل شدن به یک کشور صنعتی است.
ادامه دارد…

منبع: