گودرزی: محمدعلی نجفی تهدید نكرده است

به گزارش بهمن وكیل مدافع محمدعلی نجفی با اشاره به انتشار خبری در خصوص «تهدید نجفی به افشاگری در صورت صدور حكم اعدام» اظهار داشت كه گذشت اولیای دم میترا استاد و منتفی شدن قصاص، جعلی بودن این خبر را نشان داده است.

حمیدرضا گودرزی در گفت و گو با ایسنا با اعلان اینکه ساعتی پیش از زندان اوین با موکلم محمدعلی نجفی تماسی داشتم، اظهار نمود: از روز گذشته در فضای مجازی مطالبی موهوم و دروغین و مجعول از جانب موکلم عنوان شده که مدعی شده بودند “چنانچه مجازات اعدام برایم رقم بزنند جرایم رخ داده توسط بعضی از افراد را در مورد همسرم با مستندات ارائه می کنم” که اینک با تکذیب این خبر جعلی و ساختگی به اطلاع عموم می رساند همین که با گذشت اولیای دم خانم میترا استاد موضوع مجازات قصاص موکلم منتفی شده و پرونده از جهت مجازات های حبس در دیوان عالی مطرح رسیدگی است؛ به خوبی نشان میدهد که مجازات قصاص و اعدام بطور کلی در پرونده منتفی شده و به خودی خود این مساله جعلی و دروغین بودن خبر را نشان میدهد.

وی اضافه کرد: مراتب را در امتداد احترام به حقوق عمومی و حفظ حقوق افرادی که از آنها به ناحق در این خبر جعلی نامبرده شده است اعلام می دارم و مراتب تکذیب و جعلیت خبر را به اطلاع عموم می رسانم.