در واكنش به درخواست واشنگتن؛ اتحادیه اروپا با تروریستی خواندن حزب الله لبنان مخالفت كرد

بهمن: سخنگوی اتحادیه اروپا با درخواست ایالات متحده آمریكا برای تروریستی خواندن حزب الله لبنان مخالفت كرد.

به گزارش بهمن به نقل از القدس العربی، اتحادیه اروپا به درخواست ایالات متحده آمریکا برای تروریستی خواندن شاخه سیاسی حزب الله لبنان واکنش نشان داد.
بر اساس این گزارش، سخنگوی اتحادیه اروپا در این خصوص تاکید کرد: نمی توان این مسأله را نادیده گرفت که حزب الله جزئی جدایی ناپذیر از صحنه سیاسی لبنان شمرده می شود.
این مقام اتحادیه اروپا گفت: باتوجه به پیچیدگی توازن سیاسی میان گروه های لبنانی، ما معتقدیم که گفتگوی سازنده با مشارکت همه احزاب سیاسی این کشور بهترین چاره برای تحقق ثبات است.
گفتنی است، پیش تر نمایندگان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا از اتحادیه اروپا درخواست نمودند تا این اتحادیه شاخه سیاسی حزب الله لبنان را سازمانی تروریستی بخواند و کارهای آنرا در اروپا ممنوع کند.

منبع: