عمویی: ایران بنایی برای اجرای قطعنامه شورای حكام ندارد

به گزارش بهمن سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاكید بر اینكه قطعنامه شورای حكام به لحاظ حقوقی هیچ الزامی برای جمهوری اسلامی ایجاد نمی كند، اظهار داشت: جمهوری اسلامی فعلا بنایی برای اجرای این قطعنامه ندارد.
ابوالفضل عمویی در گفتگو با ایسنا در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: قطعنامه شورای حکام در این مرحله به لحاظ حقوقی الزامی را برای جمهوری اسلامی ایران بوجود نمی آورد. ما این قطعنامه را غیرحقوقی و بدون مبنا می دانیم که در آن درخواست دسترسی به دو سایت ایرانی داده شده است. به تبع آن اقدامی در جهت اجرای این قطعنامه صورت نمی گیرد و به جای آن ایران پاسخی خواهد داد.
وی با تاکید مجدد بر اینکه قطعنامه شورای حکام اجبار آور نیست، اضافه کرد: کشور ما در شرایطی نیست که بخواهد به خواسته شورای حکام تمکین کند. بنابراین فعلا بنایی برای اجرای آن نداریم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: این قطعنامه صرفاً رفتار و حرکت سیاسی با هدف ایجاد فضا ضد جمهوری اسلامی است. آمریکا و صهیونیسم ها مدت ها بود برای تخریب رابطه ما با آژانس تلاش می کردند تا فضای سیاسی و رسانه ای ضد ایران ایجاد کنند. برای رسیدن به این هدف تلاشهای بسیاری کردند. موضوعاتی را به آژانس داده که آن مبنای اطلاعات آژانس شد و بعد درخواست دسترسی دادند. پاسخ ایران این بود که اطلاعات مبتنی بر داده های سرویسهای جاسوسی است و آنها اجازه ندارند بر این مبنا درخواستی دهند. شورای حکام را فعال کردند و دبیرکل هم گزارشی ارائه نمود. برپایه گزارش دبیرکل، شورای حکام بدون اجماع از ایران خواسته به درخواست دبیرکل پاسخ دهیم که این قطعنامه از نظر مبنایی غیرالزام آور بوده و ما کل آنرا مخرب می دانیم و مبنایی برای توجه به آن نداریم.
عمویی در انتها با اشاره به اینکه اروپایی ها همراه با آمریکا و صهیونیسم ها شده اند، اظهار داشت: این رفتارها ادعای اروپایی ها در خصوص تعهد بر برجام را زیر سوال برده و گرفتار چالش می کند. به تبع آن حتما رفتار ما انتقادی خواهد بود چون اروپایی ها در زمین بازی آمریکا رفتار می کنند.

منبع: