یك فعال بحرینی اعلام كرد: شرایط وخیم جسمی نوجوان بازداشت شده بحرینی

بهمن: یك فعال بحرینی از اوضاع بد زندانیان در این كشور خصوصاً یك نوجوان بحرینی و نبود خدمات پزشكی آگاهی داد.

به گزارش بهمن به نقل از مرآة البحرین، «ابتسام الصائغ» فعال حقوقی بحرینی اعلام نمود که احمد مهدی فضل یک نوجوان ۱۷ ساله بحرینی که توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شده است از شرایط جسمی بسیار بدی رنج می برد.
وی در ادامه اضافه کرد: این نوجوان بحرینی در تماس با خانواده خود اعلام نمود که به علت شرایط بد دهان و دندان و نبود خدمات پزشکی و تحلیل رفتن دندان هایش نمی تواند غذا بخورد.
این نوجوان بحرینی درحال حاضر در زندان الحوض الحاف به سر می برد.

الصائغ اظهار داشت: “مادر این نوجوان بامداد روز شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰ تماسی از پسرش در زندان الحوض الجاف دریافت کرد. مادر این نوجوان با غم و اندوهی بسیار می گوید که چگونه می توانیم از حال فرزندانمان اطلاع یابیم آنها از زندگی در بین خانواده های خود و از آزادی و آموزش محروم مانده اند. آیا طرفی وجود دارد که غم و اندوه ما بابت دوری از فرزندانمان را درک کند؟ ”
سید احمد فضل از ۱۵ سالگی تحت بازداشت قرار گرفت. ابتدا به مدت ۳۴ روز در ساختمان تحقیقات جنایی بازداشت بود. دادگاه ها سن کم او را مدنظر قرار ندادند و اتهاماتی غیرمنطقی به او وارد کردند. و به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد
مهدی فضل در حالی ۲ سال قبل بازداشت شد که ۱۵ سال بیشتر نداشت.

منبع: