یك مسئول فلسطینی اعلام كرد: نقشه صهیونیستها در قبال قدس اشغالی

یك مسئول فلسطینی از نقشه رژیم صهیونیستی برای تبدیل كردن قدس اشغالی به یك شهر صهیونیستی طی سالهای آتی آگاهی داد.

به گزارش بهمن به نقل از فلسطین الیوم، «حنا عیسی» دبیرکل هیأت اسلامی مسیحی حامی قدس و مقدسات در یک کنفرانس خبری اعلام نمود که رژیم صهیونیستی نقشه ای دارد که برمبنای آن برای تبدیل کردن قدس اشغالی به یک شهر صهیونیستی مرکزی تلاش می کند.
وی در ادامه اضافه کرد: بر طبق این نقشه مقرر است طی سالهای آتی قدس تبدیل به یک شهر صهیونیستی مرکزی شود.
حنا عیسی اشاره کرد: اسرائیل به اقدامات خود درباب یهودی سازی مسجد الاقصی بوسیله تبدیل کردن آن به یک موزه و حفاری در زیر مسجد در کنار برگزاری مناقصه های ساخت شهرک های جدید در محله های قدس اشغالی ادامه می دهد.
وی در ادامه اضافه کرد: اقدامات اسرائیل مقابل نمادهای تاریخی و دینی و فرهنگی ما در قدس نقض آشکار مقررات بین المللی و قطعنامه های تصویب شده در جامعه بین الملل محسوب می شود.
حنا عیسی گفت: برمبنای مقررات بین المللی، اشغالگران نظامی که قدس را اشغال کرده اند تنها یک سری اختیارات محدود برای اداره این منطقه را دارند و این به مدلول اختیار داشتن برای تغییر نمادها و آثار موجود در منطقه تحت اشغال نیست اما در قدس شاهد تحقق این مسأله هستیم.
وی اشاره کرد: اسرائیلی ها باید اوضاع را در قدس اشغالی به حالت قبل برگردانده و در صورت ضرورت خسارات وارده را جبران کنند.