عباسپور: نخستین گام در حل مشكلات و تحقق جهش تولید، تعامل دولت و مجلس است

بهمن: نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس یازدهم اصرار كرد كه اگر مجلس و دولت با یكدیگر تعامل سازنده داشته باشند اساسا كارها بهتر جلو رفته و می توان سریع تر گره از مشكلات مردم گشود.
روح الله عباسپور در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به لزوم تعامل مجلس و دولت با یکدیگر، بیان کرد: یکی از محورها و مولفه های اصلی که سبب پیروزی انقلاب و دوام و بقای آن خصوصاً در رویارویی با چالش ها و تهدیدها بوده، وحدت است. در هر بخشی که ما وحدت، انسجام و همدلی خودرا حفظ نموده ایم به توفیقات خوبی دست یافته ایم.
ایشان سپس اظهار نمود: واقعیت این است که در این برهه زمان که ما در جنگ اقتصادی بی رحمانه دشمن به سر می بریم بیش از گذشته به این وحدت و همدلی نیاز داریم. جنگ اقتصادی واقعا جنگی جدی است. ممکن که تلفات جانی نداشته باشد اما هزینه های این جنگ بالاتر از جنگ سخت می باشد.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس یازدهم اشاره کرد: امروز ما در محدودیت های اقتصادی به سر می بریم. در بحث فروش نفت و دستیابی به پول های خود با مشکلات زیادی روبه رو هستیم. از طرف دیگر در بطن جامعه با مشکل معیشت، اشتغال، رکود و تورم روبه رو هستیم.
ایشان سپس اشاره کرد: امسال نیز سال جهش تولید از طرف مقام معظم رهبری نامگذاری شده است. اگر بخواهیم مشکل را حل کرده و در راه جهش و رونق تولید گام برداریم، نخستین گام بهبود رابطه بین دولت و مجلس است. در کنار تعامل مثبت بین مجلس و دولت باید نظارت نیز دنبال شود. هر کجایی که دولت از ریل قانون بیرون رود مجلس باید نقش نظارتی خودرا بطور جدی ایفا کند و دولت را به ریل اصلی بازگرداند اما این کار نباید با جنگ و دعوا دنبال شود. برای پیروزی در مقابل دشمن باید منویات مقام معظم رهبری به اجرا در آمده و مبارزه با فساد و تحق عدالت در دستور قرار گیرد. اگر مجلس و دولت با یکدیگر تعامل سازنده داشته باشند اساسا کارها بهتر جلو خواهد رفت.

منبع: