علیرغم اكثریت آراء موافق؛ پارلمان تونس لایحه گردنگیر فرانسه به عذرخواهی را رد كرد

بهمن: لایحه گردنگیر فرانسه به عذرخواهی از تونس به سبب جنایت هایش در دوره استعمار، باوجود كسب اكثریت آراء موافق، توسط نمایندگان پارلمان تونس رد شد.
به گزارش بهمن به نقل از القدس العربی، پارلمان تونس یک لایحه ضد فرانسوی را رد کرد. بر طبق این گزارش، لایحه گردنگیر فرانسه به عذرخواهی از تونس به سبب جنایت هایش در دوره استعمار، باوجود کسب اکثریت آراء موافق، توسط نمایندگان پارلمان تونس رد شد. مجموعاً ۱۲۸ نماینده پارلمان تونس در رأی گیری درباب لایحه مذکور شرکت کردند که در این میان ۷۷ نفر به آن رأی مثبت دادند. این در حالیست که لایحه مذکور با مخالفت ۵ نماینده مواجه گردید و ۴۶ نفر هم به آن رأی ممتنع دادند. در نهایت لایحه ضد فرانسوی در پارلمان تونس رد شد، چونکه طبق قانون اساسی این کشور، تصویب لوایح نیازمند موافقت ۱۰۹ نماینده پارلمان است.

منبع: