جریمه ۴۵ میلیاردی شعبه شركت بیمه در حق شاكی خصوصی

به گزارش بهمن مدیركل تعزیرات حكومتی استان گلستان از محكومیت ۴۵ میلیارد ریالی شعبه شركت بیمه در حق شاكی خصوصی اطلاع داد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، حسین حسن پور در این رابطه اظهار نمود: بعد از شکایت یک شرکت ساختمانی ضد یکی از شعب شرکت بیمه و همینطور گزارش تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری، پرونده ای ضد یکی از شعب بیمه ای گرگان در مورد عدم ایفای تعهدات و جبران زیان های وارد شده بابت یک منزل مسکونی و ۲ باب مغازه در اداره کل تعزیرات حکومتی تشکیل شد.
وی ادامه داد: بعد از ارجاع پرونده به یکی از شعب، رئیس شعبه ضمن احضار نماینده شرکت بیمه و دریافت نظریه کارشناسی هیات سه نفره و لایحه دفاعیه بیمه در جلسه رسیدگی، تخلف محرز اعلام و شعبه بیمه مذکور بعنوان متخلف به افترا عدم ایفای تعهد در قبال خریدار و جبران زیان های وارد شده، به پرداخت مبلغ ۴۵ میلیارد ریال در مورد جبران ضرر و زیان وارده به خسارت دیده (شاکی خصوصی) محکوم شد.