همزمان با اعتراضات ضدنژادپرستی؛ بلژیكی ها خواهان تغییر نظام پادشاهی كشورشان شدند

به گزارش بهمن اعتراضات ضد نژادپرستی كه از آمریكا شروع شد و به كشورهای اروپایی رسید، حال نظام پادشاهی بلژیك را هدف قرار داده است.

به گزارش بهمن به نقل از ان. پی.آر، اعتراضات ضدنژادپرستی در بلژیک که در ادامه اعتراضات ضدنژادپرستی در آمریکا برگزار شده است، نظام پادشاهی این کشور اروپایی را هدف قرار داد.
در این ارتباط گزارش شده که همزمان با اعتراضات ضدنژادپرستی در بلژیک، برخی معترضان نمادهای پادشاهی بلژیک را هدف قرار داده و خواهان تغییر نظام پادشاهی در این کشور اروپایی شدند.
از جمله تندیسی از «لئوپولد دوم»، پادشاه تاریخی بلژیک در دوران استعماری گری این کشور در آفریقا که در مناطق مختلفی از بلژیک قرار دارد، طی چند روز گذشته هدف حملات مخالفان قرار گرفته و برخی معترضان تلاش داشته اند تا به این نمادهای خاندان پادشاهی بلژیک صدمه وارد کرده و آنها را حذف نمایند.
پیش از این هم در جریان اعتراضاتی نمادهای خاندان پادشاهی مستقر در بلژیک هدف حمله قرار گرفته بود، اما حال گفته شده که حجم صدمه به نمادهای نظام پادشاهی بسیار بیشتر از گذشته است و هم اکنون طوماری با امضای ۱۰ هزار نفر تهیه شده که خواهان برچیده شدن نمادهای پادشاهی بلژیک از بروکسل و دیگر شهرهای این کشور است.
همزمان درخواستی در حال تهیه است که معترضان بلژیکی در آن مخالفت خویش را با نظام پادشاهی این کشور اعلام می کنند.
بلژیک کشوری پادشاهی است که از نظر سیاسی به صورت مشروطه اداره می شود، اما به نظر می آید که اعتراضات ضدنژادپرستی اخیر که حال نظام پادشاهی این کشور را هدف قرار داده، چالشی قابل توجه است که خاندان پادشاهی بلژیک در حال روبرو شدن با آن هستند.