در مراسمی با دستور رئیس جمهور آغاز شد؛ بهره برداری از ۸ پروژه مهم وزارت نیرو در استان های بوشهر و آذربایجان غربی

به گزارش بهمن بهره برداری از طرح های مهم سد اشنویه (چپرآباد) در استان آذربایجان غربی، واحد شماره یك بخش بخار سیكل تركیبی عسلویه، طرح توسعه، اصلاح و بهینه سازی پروژه های شبكه توزیع نیروی برق بوشهر، طرح افزایش ظرفیت پست ۲۳۰كیلوولت گناوه، طرح افزایش ظرفیت پست ۲۳۰كیلوولت بوشهر۱، طرح توسعه پست ۴۰۰ كیلوولت پارس، طرح افزایش ظرفیت پست صنعت بوشهر، طرح افزایش ظرفیت پست برق ۴۰۰ كیلوولت پارس عسلویه در استان بوشهر روز پنجشنبه و به صورت ویدئوكنفرانس و با دستور رئیس جمهور شروع شد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، واحد شماره یک بخش بخار سیکل ترکیبی عسلویه که با اعتبار ۲۲هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و توسط بخش خصوصی، با ایجاد اشتغال پایدار برای ۸۰۰ نفر، به منظور افزایش راندمان تولید برق و تأمین برق پایدار شبکه سراسری اجرا شده است که سبب افزایش راندمان نیروگاه از ۳۳ درصد به بیشتر از ۵۰ درصد خواهد شد و بیشتر از ۸۵ درصد تجهیزات آن توسط سازندگان داخلی تأمین شده است.
طرح توسعه، اصلاح و بهینه سازی پروژه های شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر، طرح افزایش ظرفیت پست ۲۳۰ کیلوولت گناوه، طرح افزایش ظرفیت پست ۲۳۰ کیلوولت بوشهر، طرح توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت پارس، طرح افزایش ظرفیت پست صنعت بوشهر و طرح افزایش ظرفیت پست برق ۴۰۰ کیلوولت پارس، هم با ایجاد اشتغال برای ۸۷ نفر و اعتباری بالغ بر هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال به منظور ارتقای پایداری شبکه و پاسخگویی به نیاز مشترکین جدید در بخش های صنعتی، کشاورزی و خانگی دیگر پروژه های صنعت برق کشور بودند که امروز در بوشهر به بهره برداری رسیدند.
همینطور سد مخزنی اشنویه هم با حجم مخزن ۴۶ میلیون متر مکعب، با هسته رسی و به منظور تأمین آب زیست محیطی دریاچه ارومیه به میزان ۷۱ درصد، تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز شهرهای نالوس، اشنویه، محمدیار، نقده و روستاهای اطراف به میزان ۱۸.۶ درصد و تأمین آب اراضی پایاب، حقابه کشاورزی منطقه به میزان ۱۰.۴ درصد و برای ۱۰۵۳ هکتار امروز با اعتباری بالغ بر ۲ هزار ۴۴۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۸۰۰ نفر به بهره برداری رسید.
مجموع ۸ پروژه افتتاح شده امروز وزارت نیرو، با اعتباری بالغ بر ۲۶هزار و۳۰۰ میلیارد ریال راه اندازی شد که برای ۱۶۸۷نفر به شکل مستقیم ایجاد اشتغال می کند.
از خصوصیت های بارز این ۸ طرح این است که همه این پروژه ها با اعتبارات ریالی از جانب بخش های دولتی و خصوصی و بدون اتکا به منابع ارزی اجرا شده اند.
بخش خصوصی ۲۲هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال و بخش دولتی ۳هزار و ۵۸۰میلیارد ریال برای اجرای این پروژه ها سرمایه گذاری کردند.