بازدید امیر سرلشكر موسوی از مركز تربیت و آموزش ۰۲ شهید انشایی

به گزارش بهمن فرمانده كل ارتش جمهوری اسلامی ایران از مركز تربیت و آموزش ۰۲ شهید انشایی نزاجا بازدید نمود.
به گزارش بهمن به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش با حضور در مرکز تربیت و آموزش ۰۲ شهید انشایی نزاجا از بخش های مختلف این مرکز بازدید و روند اجرا و عرضه آموزش های دوره های رزم مقدماتی در این مرکز را مورد ارزیابی قرار داد.
فرمانده کل ارتش در بدو ورود به مرکز تربیت و آموزش ۰۲ شهید انشایی از نمایشگاه دستآوردها و ابتکارات مرکز در جهت سال جهش تولید و همینطور روند اجرای طرح های لبیک یا خامنه ای نیروی زمینی و طرح های فرهنگی مصباح سازمان عقیدتی سیاسی بازدید و در ادامه با روسا و روحانیون عقیدتی سیاسی های یکان های تابعه مستقر در منطقه پرندک دیدار نمود.
همینطور امیر سرلشکرموسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش تکاور شهید شبان نیروی زمینی هم حضور پیدا کرد و اظهار داشت: امروز مسئولیت ارتش و نیروی زمینی بسیار بشتر از گذشته است و کسانی که در این مرکز، آموزش می بینند باید در انتها دوره آموزشی خود به این قابلیت برسند که روحیه سلحشوری و رزمندگی را در یکان خود زنده کنند و بقیه افراد یکان را به حرکت درآورند.