نیكزاد: اولویت مجلس بهبود فوری معیشت طبقه ضعیف باشد

بهمن: منتخب مردم اردبیل در مجلس اظهار داشت كه بهبود فوری معیشت طبقه ضعیف باید اولویت مجلس یازدهم باشد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، علی نیکزاد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «رهبر انقلاب بعنوان اولویت کاری مجلس خدمت به صاحبان اصلی انقلاب را فرمودند؛ باید کاری نماییم که معیشت طبقه ضعیف بدون منت ارتقا یابد.
انقلاب ما، انقلاب مستضعفین و زاغه نشینان بود، با خدمت صادقانه و کار کارشناسانه باید اولویت مان بهبود فوری معیشت صاحبان اصلی انقلاب شود.⁩»

منبع: