اینبار سخنگوی وزارت خارجه آمریكا مدعی شد؛ تداوم ادعاهای واهی واشنگتن مقابل ایران

بهمن: وزارت خارجه آمریكا با انتشار گزارشی باردیگر ادعاها و اتهامات خود مقابل جمهوری اسلامی ایران را تكرار كرده است و مدعی مشاركت دیپلمات های ایرانی در اقدامات تروریستی شده است.
به گزارش بهمن به نقل از تلویزیون دولتی آمریکا، «مورگان اورتگاس»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارشی مدعی شده که کارهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران مخرب است.
در این گزارش با طرح ادعای نظارت جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت مخالفان در خارج، همین طور ادعای برنامه ریزی برای حملات تروریستی در کشورهای مختلف مطرح گردیده است.
در این گزارش همین طور دیپلمات های ایرانی به مشارکت در اقدامات تروریستی متهم شده اند.
نکته جالب توجه در گزارش خصمانه و جهت دار وزارت خارجه آمریکا آن جاست که در این گزارش مدارک و مستنداتی ارائه نشده و مقامات آمریکایی تنها به طرح اتهامات و ادعاهای همیشگی خود مقابل جمهوری اسلامی ایران پرداخته اند.
این گزارش تنها چند روز بعد از آن انتشار یافته که آمریکا از قرار دادن نام برخی مقامات ایرانی همچون وزیر کشور و چندتن دیگر از مقامات در لیست تحریم ها آگاهی داد.
براین اساس بنظر می رسد که طرح اتهامات جدید در گزارش وزارت خارجه آمریکا مقابل ایران موضوع جدیدی نیست و واشنگتن همیشه در رویکرد خصمانه خود مقابل ایران چنین اتهاماتی را مطرح کرده است.

منبع: