موافقت مجلس با طرح لیست قوانین و احكام نامعتبر در حوزه معدن

بهمن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح لیست قوانین و احكام نامعتبر در حوزه معدن را بررسی نموده و در نهایت آنرا به تصویب رساندند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه امروز مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط با طرح لیست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن را بررسی نموده و در نهایت آنرا به تصویب رساندند.
بر طبق ماده واحده این طرح احکام قانونی حوزه معدن مذکور در پیوست این قانون شامل این که منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند.
احکام قانونی منسوخ ضمنی به تعداد ۱۸۴ مورد در پیوست این طرح ذکر شده است.

منبع: