دبیركل ناتو: حل بحران لیبی راهكار نظامی ندارد

بهمن: دبیركل ناتو اعلام نمود كه حل بحران لیبی راهكار نظامی ندارد و ناتو از دولت وفاق ملی بعنوان دولت مشروع لیبی حمایت می كند.
به گزارش بهمن به نقل از روسیا الیوم، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو در رایزنی تلفنی خود با فائز السراج رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی اعلام نمود که ناتو، دولت وفاق ملی را دولت مشروع لیبی می داند و با طرف های دیگر تعاملی ندارد. وی اعلام نمود که هیچ چاره نظامی در لیبی برای حل بحران این کشور موفقیت آمیز نخواهد بود و ناتو از کوشش های سازمان ملل برای تحقق راهکار سیاسی در لیبی حمایت می کند. استولتنبرگ در ادامه اضافه کرد: ما نسبت به افزایش خشونت ها در لیبی نگران هستیم. دبیرکل ناتو اشاره کرد: نتایج نشست برلین در ژانویه ۲۰۲۰ و قطعنامه شماره ۲۵۱۰ شورای امنیت روند سیاسی مشخصی را در لیبی تعیین کرده اند. ایشان سپس اضافه کرد: از تمام طرف های درگیر در لیبی و جامعه بین الملل می خواهیم تا از کوشش های سازمان ملل برای حل بحران این کشور حمایت کنند. استولتنبرگ اشاره کرد: همگان باید به منع ارسال سلاح به لیبی برمبنای قطعنامه شورای امنیت پایبند باشند.

منبع: