موسوی با گرامیداشت روز بزرگداشت فردوسی: در شاهنامه، میهن پرستی و بشردوستی قرابتی تنگاتنگ دارند

بهمن: رئیس مركز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه اشاره كرد: شاهنامه، تاریخ و سرگذشت بشر برای برساختن جهانی با سنگ بنای خِرد، اخلاق و حكمت است.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، سیدعباس موسوی در روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در صفحه توییتر خود نوشت:
«شاهنامه افسانه نیست، ایران شناسی است؛ تاریخ سرگذشت بشر برای برساختن جهانی با سنگ بنای خِرد، اخلاق و حکمت است. در این گنجینه شکوهمند ادبی جهان، میهن پرستی و بشردوستی قرابتی تنگاتنگ دارند و بهای آزادی یک ملت، اسارت ملت دیگر نیست. روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی»

منبع: