عضو ائتلاف دولت قانون: آمریكا به دنبال حفظ پایگاه های خود در عراق است

به گزارش بهمن یك عضو ائتلاف دولت قانون عراق در سخنانی تاكید كرد: آمریكا به دنبال حفظ پایگاه های خود در عراق است.
به گزارش بهمن به نقل از المعلومه، «سعد المطلبی» از اعضای ائتلاف دولت قانون عراق در سخنانی به اهداف تحرکات اخیر آمریکایی ها در این کشور اشاره نمود. بر طبق این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: آمریکا به دنبال حفظ پایگاه های خود در عراق است. المطلبی در بخش دیگری از سخنان خود به رأی اعتماد نمایندگان پارلمان عراق به کابینه مصطفی الکاظمی نیز اشاره نمود. این عضو ائتلاف دولت قانون عراق در همین راستا تاکید کرد: ما منتظر عملکرد آینده الکاظمی برای ارزیابی وی هستیم.

منبع: