هنرمند اردنی: شبكه سعودی ام بی سی ویترین عربی دارد

بهمن: یك هنرمند اردنی فلسطینی الاصل اعلام نمود كه شبكه سعودی ام بی سی فقط ویترین عربی دارد و توسط صهیونیستها اداره می شود.
به گزارش بهمن به نقل از القدس العربی، «ژولیت عواد» هنرمند اردنی فلسطینی الاصل از اقدام شبکه ام بی سی سعودی درباب پخش سریالهای ضد فلسطینی انتقاد نمود. وی این پرسش را بیان کرد که آیا این شبکه عربی است و یا فقط ویترین عربی دارد. این شبکه توسط دست های پنهان اداره می شود چونکه ام بی سی عملاً و با تمام دارایی های خود هیچ اهتمامی به تولید کارهای در رابطه با جهان عرب و اقتصاد و سرنوشت کشورهای عربی ندارد. عواد گفت: مسائل بسیار زیادی هستند که درباب جهان عرب می توان به آنها پرداخت. وی درباب دست های پشت پرده مدیریت شبکه ام بی سی اظهار داشت: منظورم صهیونیست های یهود یا عرب های صهیونیست است. من از اینکه سریال ام هارون، زن یهودی را یک زن خوب و کمک کننده نشان میدهد تعجب می کنم، در مقابل، این سریال هیچ شخصیت عربی مثبت را نشان نمی دهد. آیا این منطقی است؟لازم به ذکر است که پخش سریال های ضد فلسطینی با محوریت نرمال سازی روابط با رژیم صهیونیستی موجی از واکنش های منفی را در جهان عرب و اسلام به دنبال داشته است.

منبع: