كدخدایی: خون نیروهای مقاومت مانع رسیدن داعش به پایتخت های اروپا شد

به گزارش بهمن سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با یك رسانه عربی از اقدام اخیر دولت آلمان در قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست تروریستی انتقاد نمود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با پایگاه خبری لبنانی العهد اظهار داشت: خون مجاهدین حزب الله مانع رسیدن داعش به اروپا شد.
وی ادامه داد: اقدام دولت آلمان ضد ملت لبنان و قرار دادن حزب الله در فهرست تروریستی بی گمان مخالف مقررات بین المللی و مخالف اصل حق تعیین سرنوشت است.
کدخدایی تصریح کرد: ملت لبنان و مقاومت مردمی مانند حزب الله در مقابل جنایت های صهیونیستی از حقوق خود دفاع کردند؛ ازاین رو آنها از خاک خود دفاع می کنند و وجود نیروهای مقاومت امری مشروع و بر مبنای مقررات بین المللی است.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: دولت آلمان که مدعی دفاع از حقوق بشر است بهتر است به جای پشتیبانی از رژیم صهیونیستی در کنار نیروهای مقاومت بایستد، نیرویی که از ملت و خاک خود دفاع می کند.
وی تصریح کرد: اقدام اخیر دولت آلمان نشان داد که ادعای دفاع از حقوق بشر این دولت غیر واقعی است و از آن بعنوان وسیله ای برای زیرپا گذاشتن حقوق ملت های مختلف جهان استفاده می نماید.
کدخدایی همینطور اظهار داشت: استقبال رژیم صهیونیستی از این اقدام آلمان نشان دهنده غیرقانونی بودن این تصمیم است و این اقدام در جهت تحقق منافع رژیم غیرقانونی صهیونیستی انجام شد و در تعارض با اصل دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم است.
او در آخر تصریح کرد: نقش مقاومت اسلامی و حزب الله در مبارزه با تروریسم و نابودی داعش و خونی که در این راه ریخته شد مانع رسیدن این آفت تروریستی مورد حمایت رژیم صهیونیستی به پایتخت های اروپا شد و نیروهای مقاومت امنیت و ثبات را برای جهان به ارمغان آوردند.