در موضع خصمانه دیگری اعلام شد؛ سخنگوی منافقین خطاب به جوانان عراقی: نیروهای مقاومت را بكشید

به گزارش بهمن به دنبال اعتراض بعضی از مردم عراق به وضعیت سیاسی و اقتصادی این كشور، سخنگوی گروهك تروریستی منافقین با صدور اطلاعیه ای، مردم این كشور را به انجام اقدامات تروریستی تشویق كرد.
به گزارش بهمن به نقل از نور نیوز، به دنبال اعتراض بعضی از مردم عراق به وضعیت سیاسی و اقتصادی این کشور، سخنگوی گروهک تروریستی منافقین با صدور اطلاعیه ای، مردم این کشور را به انجام اقدامات تروریستی تشویق کرد. بر طبق این گزارش، سخنگوی این گروهک تروریستی در اقدام خصمانه ای دیگر خطاب به جوانان عراقی، آنها را به ترور نیروهای مقاومت فراخوانده است. گروهک تروریستی منافقین همواره کوشیده ماهیت تروریستی خویش را بپوشاند، اما چنین اظهاراتی نشان از رویکرد تروریستی آن دارد. با عنایت به اخبار درز کرده از اردوگاه منافقین در آلبانی در مورد شیوع کرونا و وضعیت وخیم و نابسامان بهداشتی بین اعضای حاضر که موجبات اعتراض بعضی از آنها را فراهم نموده، به نظر می آید که چنین اقداماتی بیشتر با هدف خروج از فشارهای روانی انجام می شود.