پیشبینی مركز پژوهش ها از كسری بودجه امسال

به گزارش بهمن مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با پیشبینی كسری بودجه امسال با انتشار كرونا و تاثیرات آن براقتصاد پیشنهاد كرده كه دولت ضمن استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی تمركزش را بر پشتیبانی از خانواده ها به خصوص خانوارهای نیازمند قرار دهد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه گزارش های خود درباره راهکارهای مواجه با شیوع کرونا به ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع این ویروس پرداخته است. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت اقتصاد ایران پیش از کرونا و تاثیرات پس از کرونا بر اشتغال، فقر و توزیع درآمد مدل تأثیر کرونا بر تولید اشتغال را بررسی نموده و در نهایت به عرضه ی سفارش هایی پرداخته است.
طبق این گزارش اقتصاد ایران در حالی با مشکل کرونا مواجه گردید که دو سال سخت ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته بود. پیشبینی می شد بدون کرونا اقتصاد ایران امسال به رشد مثبت غیرنفتی برسد که با انتشار کرونا اقتصاد ایران در وضعیت رکود همراه با نبود اطمینان قرار گیرد. بررسی ها نشان داده است بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ نفر از شاغلان فعلی متاثر از شیوع کرونا شغل خویش را از دست داده اند و وضعیت معیشت خانوار به خصوص در دهک های پایین بدتر شده است.
در این گزارش توضیح داده شده که اقتصاد ایران امسال از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود، با کاهش شدید درآمدها، هزینه ها هم نمی تواند متناسب با آن کم شود که این منجر به کسری بودجه پایدار و یکی از مهم ترین معضلات اقتصادی در سال های بعدی خواهد بود؛ افزایش هزینه های بخش سلامت و درمان، هزینه های حمایتی برای دوران فاصله گذاری اجتماعی، کاهش درآمدها شامل کاهش قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی همچون عوامل موثر بر افزایش کسری بودجه خواهد بود.
در انتها این گزارش ضمن اشاره به اقدامات دولت برای تدوین بسته های مختلف سیاستی به منظور پشتیبانی از خانوار و بنگاه ها بر ضرورت تاکید بیشتر بر حمایت خانوار به جای بنگاه ها و شناسایی خانواده های نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی تاکید گردیده است. همینطور استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی هم یاد شده قرار گرفته است.
متن کامل این گزارش را اینجا می توانید بخوانید.