در پی درخواست رییس جمهور و با تأكید بر رعایت موارد سه گانه انجام شد؛ ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی در موافقت با آزادسازی سهام عدالت

به گزارش بهمن حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور ابلاغیه ای ضمن موافقت با درخواست رئیس جمهور برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده های كم درآمد، موارد سه گانه ای را بعنوان امور لازم الرعایه در این واگذاری ها مورد تاكید قرار دادند و خاطرنشان كردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریعتر از منافع سهام خود بهره مند شوند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درپی تصمیم واگذاری درصدی از سهام اصل ۴۴ قانون اساسی در چارچوب سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم درآمد، انتظار این بود که توسط مسئولین مربوط در دولتهای مختلف با اجرای دقیق مواد ۸ گانه ابلاغی ۱۳۸۵/۴/۱۲ هرچه زودتر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم گردیده و آئین نامه های اجرایی تهیه و به اجرا درآید. در هر صورت با عنایت به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می شود:
دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت های سرمایه پذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خویش را ایفا کنند.
مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای عالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاههای اجرایی لازم الاجراست.
نسبت به سهام باقیمانده در شرکت های سرمایه گذاری استانی، شورای عالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت های مذکور، از راه مبادی ذیربط هرچه سریعتر زمینه ی ورود آن شرکتها را در بورس فراهم نماید.
با توجه به تأخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش آمده است، و به علت لزوم بهره مندی هرچه زودتر مردم از منافع سهام خود، لازم است دولت محترم هرچه سریعتر اقدامات مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور در بندهای سه گانه فوق را به عمل آورد.
سیّد علی خامنه ای
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹