وحشت تل آویو از پرتاب ماهواره ایرانی نور از این پس محدوده ای برای مصون ماندن اسرائیل باقی نمانده است

به گزارش بهمن یك روزنامه صهیونیستی با ابراز نگرانی از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ایرانی نور، استقرار این ماهواره در مدار زمین را مبین جهش در تكنولوژی ایران دانست.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری مهر، شاول یانای تحلیلگر و کارشناس امور ایران و منطقه خلیج فارس روزنامه عبری زبان معاریو در یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی این روزنامه انتشار یافت، اقدام سپاه پاسداران در قرار دادن ماهواره در مدار زمین را یک دستاورد در بعد تکنولوژی دانست و اعتراف کرد با این اقدام، ایران وارد باشگاه معدود کشورهایی شد که از این توانمندی بهره مند هستند.
این کارشناس صهیونیست با اشاره ضمنی به نگرانی و وحشت رژیم اسرائیل از این دست آورد نوشت: اگر اخبار رسیده درست باشند این دستاورد به ایران قدرت قابل توجهی بخشیده و مبین جهشی در توانمندی های فناورانه ایران چه در بعد غیر نظامی و چه نظامی آن است.
این تحلیلگر ادعا کرد ما به صورت کامل از ساختار ماهواره پرتاب شده آگاهی داریم و اگر ایرانیان بتوانند آنرا راه اندازی کنند، صرف نظر از موفقیت آنها در پرتاب آن دیگر نمی توان محدوده ای برای خطراتی این ماهواره برای اسرائیل به وجود می آورد، قائل شد.
در بخش دیگری از تحلیل معاریو آمده است، نگرانی اصلی از این دست آورد محقق شدن پیشرفت بسیاری زیادی است که ایران از این طریق در بعد موشکی کسب کرده و از این پس هیچ نقطه ای در غرب آسیا خارج از تیر رس موشک های ایران نخواهد بود. البته منظور این تحلیلگر اسرائیلی از غرب آسیا همان سرزمین های اشغالی و تل آویو است.
این در حالی است که استقرار این ماهواره در مدار زمین ایران را در شرایطی وارد گروه اندک دارای توانمندی پرتاب موشک کرده است که این کشور تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی قرار دارد.