معرفی رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مركزی

به گزارش بهمن رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مركزی ارائه شد.
به گزارش بهمن به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح در مراسمی با حضور معاون اول قوه قضائیه، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح كشور و اعضای شورای تأمین و شورای قضایی استان، از خدمات حجت الاسلام قاسم عبدالهی رئیس سابق دادگستری كل استان تقدیر و وی بعنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مركزی ارائه شد.
وی از خرداد ۱۳۹۴ ریاست دادگستری كل استان مركزی را برعهده داشت.
در این مراسم از خدمات حجت الاسلام مروج نیا رئیس سابق سازمان قضایی نیروهای مسلح استان هم تقدیر گردید.
همینطور در مراسم جداگانه ای در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مركزی از چند دهه خدمات حجت الاسلام مروج نیا قبل از آغاز دوران بازنشستگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تجلیل به عمل آمد.