سرلشكر سلامی: سپاه امروز فضایی شد

به گزارش بهمن فرمانده كل سپاه با اشاره به اینكه با پرتاب ماهواره نور سپاه امروز فضایی شد، اظهار داشت: تحقق این مهم مبین این است كه ما در هر عرصه ای ورود نماییم با تاكید بر خداوند متعال و استعدادهای درونی خود می توانیم موفقیت های چشم گیر و جهان پسندی داشته باشیم.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، به نقل از سپاه نیوز سردار سرلشكر پاسدار حسین سلامی فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از پرتاب و در مدار قرار گرفتن اولین ماهواره چند منظوره جمهوری اسلامی ایران كه كاربرد دفاعی هم دارد توسط سپاه با تبریك این موفقیت بزرگ به فرماندهی معظم كل قوا امام خامنه ای (مدظله العالی) و ملت شریف ایران اسلامی اظهار داشت: پرتاب موفقیت آمیز این ماهواره ابعاد جدیدی از قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران را ارتقاء بخشید و به فضل الهی سپاه امروز فضایی شد.
سرلشكر سلامی دستیابی نیروی دفاعی قدرتمندی چون سپاه به فناوری های فضایی به منظور رسیدن به توانمندی های برتر ساز را یك لزوم توصیف و خاطرنشان كرد: امروز ارتش های قدرتمند دنیا بدون قرار گرفتن در فضا دارای نقشه دفاعی جامعی نیستند و دستیابی به این فناوری برتر ساز كه ما را به فضا منتقل می كند و قلمرو توانایی هایمان را گسترش می دهد یك دستاورد راهبردی است.
وی تصریح كرد: بعد از این دستاورد مهم ما در عرصه گسترش قلمرو و توان اطلاعاتی راهبردی به یك جهش دست یافتیم.
فرمانده كل سپاه در ادامه تصریح كرد: امروز ما می توانیم جهان را از فضا رویت نماییم و این به معنای گسترش اطلاعات راهبردی نیروی دفاعی قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
وی ادامه داد: قرار گرفتن این ماهواره چند منظوره در فضا هم در عرصه IT و نبردهای اطلاعاتی می تواند برای ما ارزش افزوده استراتژیك تولید نماید و هم در جنگ های اطلاعاتی زمینه های قدرتمندی را برای ما بوجود می آورد.
سرلشكر سلامی با تاكید بر اینكه سپاه از امروز وارد یك عرصه تحول شد، اظهار داشت: دستیابی به این فناوری ها به علت اینكه در زمره فناوری های برتر جهانی است و خطوط مقدم استعدادهای تكنولوژی را شكل می دهد ؛ برای ایران اسلامی توفیق بزرگی به حساب می آید.
وی با اشاره به اینكه پرتاب ماهواره مختص مسائل دفاعی و نظامی نیست، اظهار داشت: تحقق این مهم كشور را در عرصه های مختلف به پیشرفت های بزرگی می رساند، ازاین رو دستاوردی راهبردی برای نظام اسلامی ما به حساب می آید.
فرمانده كل سپاه با تاكید بر اینكه تمامی اجزای مختلف فناوری های پرتاب این ماهواره شامل پرتابگر و ماهواره متكی به دانش بومی، بدون اتكا به خارج و در اثر تحریم به وجود آمده است، اظهار داشت: پیام به ثمر نشستن این دستاورد مهم این است كه تحریم نه تنها مانعی در راه پیش روی ما نیست بلكه باعث روشن شدن موتور پیشران تكنولوژی های جدید ما برای رسیدن به یك قدرت بزرگ در سطح منطقه و در افق نزدیك در سطح جهانی است.
سرلشكر سلامی در انتها تحقق این دستاورد راهبردی فضایی را لبیك به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص راهبرد “قوی شدن” عنوان و تصریح كرد: پیام بزرگ این اتفاق این است كه ما در هر عرصه ای ورود نماییم با تاكید بر خداوند متعال و استعدادهای درونی خود می توانیم موفقیت های چشم گیر و جهان پسندی داشته باشیم.