كدخدایی: ارتش هم مكتبی است، هم مردمی و هم مدافع راستین استقلال نظام مردمی ایران

به گزارش بهمن سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: توصیف قانون اساسی ایران از ارتش، مكتبی و مردمی بودن، پاسدار استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، عباسعلی كدخدایی در توییتر نوشت: « توصیف قانون اساسی ایران از ارتش، مكتبی و مردمی بودن، پاسدار استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران است. حضور جدی و گسترده ارتش در این راستا و تقدیم شهدای گرانقدری همچون شهید صیاد شیرازی نشان داد كه ارتش هم مكتبی است، هم مردمی و هم مدافع راستین استقلال نظام مردمی ایران.»