در پی شرایط بد زندان های عربستان صورت گرفت؛ وخامت حال جسمی معارض و منتقد برجسته سعودی در زندانهای عربستان

بهمن: حساب كاربری موسوم به زندانیان سیاسی از انتقال یكی از فعالان معارض و منتقد برجسته سعودی به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان و وخامت حال جسمی وی آگاهی داد.

به گزارش بهمن به نقل از آناتولی، حساب كاربری موسوم به زندانیان سیاسی گزارش داد كه «عبدالله الحامد» موسس جمعیت موسوم به «حسم» و فعال سیاسی برجسته سعودی كه از مدتها قبل اوضاع جسمی نامساعدی داشته به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان منتقل شده است.
لازم به ذكر است كه الحامد یكی از فعالان برجسته و موسس جمعیت حقوق مدنی و سیاسی حسم عربستان و یكی از برجسته ترین مبلغان اصلاحات در این كشور است كه ماه مارس بازداشت و به ۱۱ سال حبس محكوم شد.
گفته می شود وی گرفتار سكته مغزی شده و از پنجشنبه گذشته در كما به سر می برد.
این در حالی است كه اوضاع زندانیان سیاسی در عربستان وخیم بوده و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به این مسأله انتقاد كرده اند.

منبع: