رئیس كل دادگستری استان گلستان: برای روزهای پس از كرونا تمهیدات مناسب اندیشیده شود

بهمن: رئیس كل دادگستری استان گلستان از روسای دادگستری ها و دادستان های این استان خواست تا بررسی نمایند احتمال ورود چه پرونده هایی به دنبال اثرات كرونا به محاكم وجود دارد و برای آن تمهیدات مناسب را بیاندیشند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، هادی هاشمیان كه بوسیله ویدئو كنفرانس با روسای دادگستری ها و دادستان های استان گلستان سخن می گفت از آنان خواست تا بررسی نمایند احتمال ورود چه پرونده هایی به دنبال اثرات كرونا به محاكم وجود دارد و برای آن تمهیدات مناسب را بیاندیشند.
وی ادامه داد: قسمتی از این تمهیدات باید در شورای حل اختلاف و بسترسازی سازش در پرونده ها متمركز شود.
رئیس كل دادگستری استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مرخصی حدود ۲ هزار زندانی در استان از دادستان ها خواست تا بعد از اعلام اختتام مرخصی زندانیان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و قرنطینه نسبت به فراخوان زندانیان و ورودشان به زندان از الان برنامه ریزی كنند تا گرفتار مشكل نشویم.
هاشمیان همین طور از قضات خواست تا از ظرفیت های قانون برای صدور آرای جایگزین حبس استفاده كنند.
وی اشاره كرد: قضات ما پارینه بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ رای جایگزین حبس صادر كردند و امیدواریم این رقم امسال بیشتر شود.
این مقام ارشد قضایی استان در ادامه بر شناسایی شهود پولی كه تاكید رئیس قوه قضاییه هم هست اصرار كرد و اظهار داشت: روسای دادگستری ها و دادستان ها مكلفند با ثبت شهود پرونده ها در سامانه ای كه به این منظور به راه افتاده است از حضور شهود پولی در پرونده ها و تضییع حق مردم جلوگیری نمایند.
رئیس كل دادگستری استان گلستان رفع موانع تولید را یكی دیگر از تكالیف روسای دادگستری ها و دادستان ها در سال پیش رو عنوان نمود و اظهار داشت: قاچاق، كاغذ بازی های اداری، فساد اداری و رشوه از مصادیق موانع تولید هستند و باید مسئولان قضایی برای مبارزه با فساد و از بین بردن بسترهای فساد امسال بیشتر تلاش كنند.
وی تصریح كرد: پارینه اقدامات خوبی برای مبارزه با فساد در دستگاه های اجرایی و قضایی انجام شد و الان تعدادی پرونده در محاكم استان در این بخش در حال رسیدگی است.
همچنین، احیای حقوق عامه و برخورد با دست اندازان به عرصه های ملی و بیت المال، تمركز بیشتر بر اقدامات پیش گیری از جرم از موارد دیگری بود كه رئیس كل دادگستری استان گلستان از روسا و دادستان ها خواست كه امسال در اولویت كاری خود قرار دهند.
بر طبق این گزارش، برای پیش گیری از كرونا اولین جلسه روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر استان بوسیله ویدئو كنفرانس انجام شد.

منبع: