با هدف توسعه همكاری ها انجام شد امضای تفاهم نامه همكاری بین پژوهشگاه قوه قضاییه و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش بهمن تفاهم نامه همكاری بین پژوهشگاه قوه قضاییه و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با هدف توسعه همكاری ها به امضا رسید.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، تفاهم نامه همكاری بین پژوهشگاه قوه قضاییه و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با هدف توسعه همكاری ها و بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های متقابل به امضا رسید.
این تفاهم نامه همكاری به امضای دكتر سید حجت الله علم الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و دكتر مسعودی، رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی رسید.