در گزارش رئیس بانك مركزی به رئیس جمهور ارائه شد؛ روند درخواست از صندوق بین المللی پول و موفقیت حقوقی در رفع توقیف ۱ و شش دهم میلیارد دلار

بهمن: رئیس جمهور درگفت وگو با رئیس كل بانك مركزی ضمن دریافت گزارشی از روند درخواست وام از صندوق بین المللی پول، بار دیگر با رد هرگونه تبعیض بین ایران و دیگر كشورها، اشاره كرد: صندوق بین المللی پول در این شرایط سخت باید بدون تاثیر پذیری از شیطنت های دشمنان ملت ایران، به وظیفه خود نسبت به تعهدات بین المللی عمل كند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، عبدالناصر همتی در این گفت و گو اقدامات انجام گرفته را تشریح و اعلام نمود: درخواست، در مرحله طرح در هیأت اجرایی صندوق است و ما مصمم به پیگیری آن هستیم.
رئیس كل بانك مركزی گزارشی را از نحوه پیگیری استفاده از منابع بانك مركزی در بانكهای خارج از كشور و سایر منابع در دسترس برای تامین نیازهای مردم خصوصاً مواد مورد نیاز در مبارزه با كرونا، ارائه كرد.
او همینطور در این گفت و گو از موفقیت حقوقی ایران در رفع توقیف یك میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار منابع بانك مركزی در «كلیر استریم لوكزامبورگ»، گزارش داد.

منبع: