یادداشت، دونالد ترامپ و تیم جنگ طلب كاخ سفید در راه شراكت با ویروس كرونا

به گزارش بهمن یك كارشناس روابط بین الملل اظهار داشت: متاسفانه باوجود درگیر شدن جهان و هم ملت آمریكا با ویروس مهلك كرونا ؛ دولت ایالات متحده در ادامه و پیگیری سیاست های مخرب یكجانبه گرایی ویرانگر بی توجه به همه موازین و مقررات انسانی و عقلانی در هماهنگی و همكاری متحد با ویروس كرونا؛ رفتار های خصمانه خویش را ضد ملت ایران و جهانیان ادامه می دهد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، سعید محمدی در یادداشتی با عنوان ” دونالد ترامپ و تیم جنگ طلب كاخ سفید در راه شراكت با ویروس كرونا ” نوشت:
آنتونیو گوترش، دبیر كل سازمان ملل در مورد پاندمی كرونا در مصاحبه با یورونیوز گفت ؛ «مشكل جدی است و بسیار هم جدی تر خواهد بود اگر همبستگی و هماهنگی موثر وجود نداشته باشد. اگر ویروس را رها نماییم میلیون ها نفر به آن مبتلا خواهند شد و میلیون ها نفر هم امكان دارد جان خویش را از دست بدهند. واقعا باید از این مسئله جلوگیری نماییم.».
این اظهارات زمانی مطرح می گردد كه تحریم های تروریستی گسترده‌ی اعمال شده از جانب دولت آمریكا ضد ایران بیشتر از پیش دارای اثرات مخرب و منفی برای «تامین نیاز های ضروری از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری تمهیدات متناسب در جهت مقابله با نتایج فزاینده پاندمی كرونا » است.
اپیدمی مخاطره آمیزی كه سركوبش بطور قطع همبستگی جامعه بین المللی را طلب می نماید و در این شرایط هیچ كشوری در جهان قادر نخواهد بود در میدان مبارزه با این ویروس به تنهایی موفق گردد. خصوصا اینكه باید به این نكته ظریف بیشتر از پیش دقت شود كه؛ این ویروس با یك نفر شروع به شیوع نمود و اینك در اندك زمانی بیشتر از یك میلیون انسان را در سرتاسر كره خاكی مبتلا نموده و ده ها هزار نفر را به كام مرگ كشانده است.
ویروسی كه به سرعت و به شكلی غافل گیرانه همه مرزهای سیاسی، جغرافیایی و عقیدتی را درنوردید و برای قربانی گرفتن از انسانها شامل سیاه، سفید و زرد ؛ مرز و حدی نمی شناسد.
در واقع كرونا در یك جبهه و همه جهان در جبهه دیگر را درگیرجنگی نابرابر و همه جانبه نموده است. جنگی كه همه روندهای جاری وساری سیاسی، اقتصادی و پزشگی را به چالش كشانده و در یك كلام به صورت خشونت بار ؛ شرایط خویش را برهمه موازنات جهانی حاكم نموده است.
البته دبیر كل سازمان ملل ملزومات، شرایط و مسیر موفقیت آمیز مواجهه و مبارزه جهانی با این ویروس را در همین گفتگو چنین تشریح نموده است؛« باید به دنبال اقداماتی قوی به صورتی هماهنگ در چهارچوب دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت باشیم تا ویروس را سركوب نماییم و هم زمان منابع را به شكلی گسترده بسیج نماییم تا بتوانیم خانواده ها و كسب و كارها را حفظ كنیم». شرایطی كه تخلف و تخطی از آن شكست جامعه جهانی را برای مواجهه موثر و سریع با این ویروس ویرانگر، باعث می شود.
متاسفانه باوجود درگیر شدن جهان و هم ملت آمریكا بااین ویروس مهلك؛ دولت ایالات متحده در ادامه وپیگیری سیاست های مخرب یكجانبه گرایی ویرانگر بی توجه به همه موازین و مقررات انسانی و عقلانی در هماهنگی و همكاری متحد با ویروس كرونا؛ رفتار های خصمانه خویش را ضد ملت ایران و جهانیان ادامه می دهد.
سیاستهای مخربی كه زمینه خروج یكجانبه این كشور را از پیمانهای بین المللی بخصوص موافقتنامه بین المللی برجام كه با پشتوانه ۱۲ سال گفتگو منعقد گردیده بود فراهم نمود. سیاستی كه دشمنی را به جای دوستی و مشاركت سازنده نشاند و به تیم جنگ طلب مستقر دركاخ سفید فرصت داد تا به بهانه های واهی و تبلیغات گسترده؛ موازین غیر انسانی چون تحریم های تروریستی فاقد منطق ضد ملت ایران را با برهم زدن مسیر گفتگو و تفاهم برقرار نماید.
تحریم هایی تروریستی كه در مقابل دیدگان و وجدانهای بیدار آحاد جامعه جهانی اینك درهماهنگی باپاندمی كرونا؛ جان و اقتصاد خیلی از خانواده های ایرانی كه از ویروس كرونا به شدت صدمه دیده اند را با مخاطره و تهدید مضاعف و جدی مواجه، محدودیت های وسیعی برای انجام مبادلات بانكی و بین المللی برقرار و در نتیجه مسیرتأمین سریع منابع مالی برای واردات بشردوستانه بخصوص دارو، تجهیزات پزشكی و مواد غذایی برای ایرانی ها را، مسدود نموده است.
بنا بر این بدلیل عدم دسترسی برای تأمین سریع نیاز ها، تجهیزات و منابع مالی توسط دولت ایران، امكان اجراء سریع دستور العمل های سازمان بهداشت جهانی در حوزه شناسایی، درمان بیماری و پاسخگوئی به نیازهای مردم در دوره‌ی بحران كنونی ناشی از پاندمی كرونا بشدت با محدودیت مواجه گردیده است. در چنین شرایطی ادامه رفتار و اصراردولت دونالد ترامپ برای تشدید حداكثری تروریسم اقتصادی ؛ جنایت جنگی (نه تنها ضد ایرانیان)، بلكه ضد بشریت محسوب می گردد. جنایتی كه تاوان آنرا اینك مردم آمریكا هم همانند ملت ایران پرداخت می نمایند. چونكه در این پاندمی شوم همه انسانها در یك جبهه قرار دارند و دولت دونالد ترامپ و تیم جنگ طلب كاخ سفید در جبهه ی دیگر كه بی رحمانه درهمكاری و شراكت با ویروس مهلك كرونا ؛ قادر به درك و فهم صحیح از اوضاع جدید و بازگشایی صفحه تاریخ نوین در جهان نیستند.
با این اوصاف و در این شرایط خطیر مسئولیت مردم آمریكا بخصوص نخبگان و سیاستمدران این كشور برای ایجاد همكاری و مشاركت سازنده با جامعه جهانی و هم شكستن سد تحریم و تروریسم ظالمانه دونالد ترامپ ضد ملت ایران، بسیار سنگین است. امید آن كه در دوران پسا كرونا تصویرو قضاوتی صحیح و دقیق نسبت به عملكرد همه احاد موثرجامعه جهانی برصفحه تاریخ بر جای ماند. تصویری كه در آن فرو ریختن سد تروریسم ظالمانه اقتصادی آمریكا ضد ایران از راه مشاركت جامعه بین المللی و تغییر رفتار مقامات آمریكا ؛ نماد برجسته مشاركت جمعی برای شكست ویروس كرونا باشد.