توییت مشترك شش نماینده مجلس: طرح سه فوریتی تعطیلی یك ماهه با اشتباه نایب رییس از دستور كار خارج شد

بهمن: شش نماینده مجلس شورای اسلامی در یك توییت همسان با اشاره به از دستوركار خارج شدن طرح سه فوریتی تعطیلی یك ماهه كشور در جلسه علنی امروز مجلس تاكید نمودند كه این مساله با اخطار یك نماینده و اشتباه نایب رییس، از دستور كار خارج شده و به طرح سه فوریتی اخطار وارد نیست.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، طیبه سیاوشی، سیده حمیده زرآبادی، عبدالكریم حسین زاده، بهرام پارسایی، سید فرید موسوی، فاطمه سعیدی در این توییت مشترك نوشتند: “طرح سه فوریتی تعطیلی یك ماهه، با اخطار یك نماینده و اشتباه نایب رییس، از دستور كار خارج شد.
‏اولاً اصل ۷۱ چنین اختیاراتی را ابتدا به مجلس می دهد. ‏ثانیاً اگر اصل ۷۹ فقط برای دولت احصا شده، چرا در فصل قوهٔ مقننه و ذیل حقوق آن قرار گرفته است؟ ‏ثالثاً به طرح سه فوریتی اخطار وارد نیست.”
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس به دنبال اخطار یكی از نمایندگان و رای موافق مجلس طرح سه فوریتی تعطیلی یك ماهه كشور از دستور كار پارلمان خارج شد.

منبع: