حملات گسترده جنگنده های متجاوز سعودی به دانشكده نظامی صنعاء

به گزارش بهمن جنگنده های متجاوز سعودی طی چند نوبت دانشكده نظامی صنعاء را بمباران كردند.
به گزارش بهمن به نقل از المسیره، سلسله جنایت های رژیم سعودی ضد یمن در نقاط مختلف این كشور همچنان ادامه دارد. بر طبق این گزارش، جنگنده های رژیم سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته مناطقی از صنعاء، پایتخت یمن را به شدت بمباران كردند. گفته می شود كه جنگنده های سعودی طی چند نوبت دانشكده نظامی صنعاء را بمباران كرده اند. این درحالی است كه ایستگاه تلویزیون در شمال صنعاء هم هدف بمباران قرار گرفت. در همین حال، رسانه های یمنی از پرواز گسترده جنگنده های سعودی بر فراز آسمان الحدیده خبر می دهند.