ضمن تبریك روز پاسدار ربیعی: افتخار می كنم كه قسمتی از عمرم را در سپاه گذراندم

به گزارش بهمن سخنگوی دولت با تبریك روز پاسدار اظهار داشت: من همیشه مفتخر هستم كه قسمتی از عمر خودرا در سپاه گذراندم، سال هایی كه سایه اش همیشه بر سالیان زندگی ام سنگینی داشته است.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، علی ربیعی با انتشار تصویری از دوران جنگ در یادداشتی در حساب كاربری خود در اینستاگرام با تبریك میلاد امام حسین(ع) و روز پاسدار نوشت:
ما پاسدار را بعنوان یك مفهوم از نهاد به وجود آمده از درون یك ملت برای دفاع از تمامیت ارضی و آنچه بخاطرش انقلاب كردیم، می شناسیم.
من همیشه مفتخر هستم كه قسمتی از عمر خودرا در سپاه گذراندم، سال هایی كه سایه اش همیشه بر سالیان زندگی ام سنگینی داشته است.

نام گذاری روز تولد امام حسین(ع) بعنوان روز پاسدار، پرمعناست. امام حسین(ع) پاسدار آزادی، آزادگی، اخلاقی عمل كردن حتی در میانه مبارزه نابرابر است. امام حسین(ع) نماد مسئولانه زیستن، فدا شدن برای هدف خود و زندگی دیگران و همین طور درآمیختن عقیده و عمل در عالی ترین مرتبه اش جهاد است: مبارزه برای احیای دنیا و آخرت جامعه.
این روز را بهانه ای برای بیان تلاطم های پر از بیم و امید امروز كرده و معتقدم ما نیاز داریم كه مفهوم حقیقی پاسدار را در زندگی و روابط اجتماعی خود بیشتر معنا ببخشیم و از ارزش های اجتماعی كه ما را بیشتر در كنار هم نگه دارد و از اخلاق محافظت كند، پاسداری نماییم و به تاسی از مشی پاسداری، هوای همدیگر را بیشتر داشته باشیم.
بیایید همه پاسدار هم باشیم. از حسین (ع) آزادگی، عدم عدول از مرزهای اخلاقی و مسئولیت پذیری در قبال دیگران حتی به قیمت جان خود و خانواده را آموزه ای برای خود بسازیم.
در تصویر در ردیف دوم، نشسته در میانه (نفر سوم ردیف دوم از سمت راست) «علی ربیعی» سخنگوی دولت و دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری است.

منبع: