خانواده مامور سابق سیا به مرگ او اذعان كردند

به گزارش بهمن خانواده یك مامور سابق سازمان جاسوسی آمریكا (سیا) اعلام نمودند كه بر حسب اطلاعات بدست آمده او مرده است.

به گزارش بهمن به نقل از سی ان ان، خانواده «رابرت لوینسون»، از ماموران سابق سازمان جاسوسی آمریكا (سیا) اعلام نمودند كه برحسب اطلاعات بدست آمده، او مرده است.
خانواده لوینسون گفته اند كه درباره زمان و چگونگی مرگ او اطلاعاتی در دست نیست، اما مرگ لوینسون مربوط به پیش از بحران انتشار كرونا بوده است.
این خانواده همینطور به نقل از مقامات آمریكایی مدعی شده اند كه لویسنون در ایران مرده است.
این خانواده پیش از این با صدور بیانیه هایی مدعی شده بودند كه رابرت لوینسون در ایران ناپدید شده بود، باآنكه این داعا بارها از جانب مقامات ایرانی رد شده است.