خطاب به ترامپ؛ عمران خان: تحریم های ایران را لغو كنید

به گزارش بهمن نخست وزیر پاكستان در پیامی خطاب به ترامپ از وی خواست به علل بشردوستانه و مادامی كه بحران كرونا آخر نیافته، تحریم های ضد ایرانی را لغو كند.

به گزارش بهمن به نقل از مهر، عمران خان نخست وزیر پاكستان بار دیگر در پیامی توئیتری از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریكا خواست به علل بشردوستانه، تحریم ها ضد ایران را تا آخر اپیدمی كرونا؛ لغو كند.
وی در این پیام نوشت: درحالی كه تحریم ها تلاشهای ایران در زمینه مبارزه با كرونا را تحت الشعاع قرار داده، مردم این كشور با رنجی وصف ناپذیر مواجهند. بشریت باید در جنگ با این اپیدمی متحد باشد.
این دومین بار از تاریخ ۲۷ اسفند است كه عمران خان خواهان لغو تحریم های ضدایرانی می شود حال آنكه در تاریخ یك فرودین هم شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاكستان، درخواست مشابهی را بیان نمود.
چین و روسیه هم با عنایت به تبعات حقوق بشری تحریم ها بر روند مبارزه با كرونا، خواهان لغو تحریم های ضدایرانی شده اند.