ارسال مواد اولیه تولید یك میلیون ماسك بهداشتی بین نیروهای جهادی ستاد اجرایی فرمان امام

به گزارش بهمن در جهت اجرای دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در خصوص بسیج تمام امكانات ستاد برای مقابله با كرونا، مواد اولیه تولید ماسكهای بهداشتی جدید بین نیروهای جهادی همكار ستاد در سراسر كشور توزیع شد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمد تركمانه مدیرعامل بنیاد احسان بااعلام این خبر اظهار داشت: با عنایت به نیاز مردم به اقلام بهداشتی بخصوص ماسك در ایام اخیر، تمام ظرفیت نیروهای جهادی همكار ستاد اجرایی فرمان امام جهت تولید اقلام مورد نیاز و همینطور ضدعفونی كردن اماكن عمومی شهرها و روستاها به كار گرفته شده و روزانه ۵۰ هزار ماسك دراین كارگاهها تولید میشود.
وی ادامه داد: امروز مواد اولیه تولید یك میلیون ماسك بهداشتی جدید بین نیروهای جهادی ستاد اجرایی فرمان امام در استانهای كشور توزیع شد تا با تلاش شبانه روزی این نیروها، هرچه زودتر بتوانیم خلأ موجود را برطرف نماییم.
وی تصریح كرد: تمام این اقلام بعد از تولید، تحویل وزارت بهداشت میشود و ستاد اجرایی نقشی در توزیع آنها ندارد.