سخنگوی وزارت خارجه چین خواهان لغو تحریم های غیرانسانی ضد ایران شد

به گزارش بهمن سخنگوی وزارت امور خارجه چین با غیر انسانی خواندن تحریم های ایران و اشاره به تأثیر جدی آن بر مبارزه با كروناویروس، خوستار لغو این تحریم ها شد.
به گزارش بهمن به نقل از روزنامه چاینا دیلی، گنگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین به دنبال اظهارات امروز حسن روحانی رئیس جمهور كشورمان درباره تحریم های آمریكا، اظهار داشت: تداوم تحریم های یك جانبه بر ایران در یك چنین موقعیت حیاتی، تاثیری جدی بر مبارزه با كرونا ویروس جدید [در ایران] خواهد داشت.
وی در ادامه اظهار نمود: تحریم هایی غیری انسانی مانند این تحریم ها فقط شرایط را برای كسانی كه در وضعیت سختی هستند بدتر خواهد نمود و چین از كشورهای مرتبط می خواهد كه این تحریم های ضد ایران را لغو كنند.