میرزایی: عدم توافق اوپك با روسیه تأثیر چندانی در وضعیت اقتصادی فعلی كشور ندارد

به گزارش بهمن یك عضو كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح كرد كه عدم توافق اعضای اوپك با روسیه به منظور كاهش تولید نفت خام و به دنبال آن سقوط قیمت نفت در بازار جهانی نمی تواند وضعیت موجود اقتصاد كشور را بدتر كند.
جلال میرزایی در گفتگو با ایسنا با اشاره به عدم توافق اوپك با روسیه به منظور كاهش تولید نفت خام و تأثیر آن در اقتصاد كشور، بیان نمود: بیشتر از یك سال است كه بودجه و وابستگی درآمدهای نفتی كشور به صادرات نفت خام كاهش یافته و این امر سبب بروز مشكلاتی شده است اما وضعیتی كه پیش آمده نمی تواند شرایط را از وضعیت موجود بدتر كند.
ایشان در ادامه اظهار نمود: در مورد تأثیر این اقدام بر روی فروش فرآورده های نفتی، باید اظهار داشت كه بازار فروش فرآورده های نفتی بر مبنای قیمت روز نیست و دولت هم به این بخش یارانه می دهد. ازاین رو این اقدام تأثیر زیادی بر روی این بخش هم نخواهد گذاشت.
ایشان در ادامه با اشاره به تأثیر این اقدام در عرصه بین الملل و برمنافع كشور های عضو اوپك، بیان نمود: واقعیت این است كه آنچه كه اتفاق افتاده صرفا به دنبال سیاست روسیه و عربستان نیست بلكه انتشار كرونا كه بر روی رشد اقتصادی چین، كره جنوبی و ژاپن هم تأثیر گذار بوده در این امر هم نقش داشته است.
نماینده مردم ایلام در مجلس خاطرنشان كرد: به صورت طبیعی ما با مازاد نفت در بازار بین الملل مواجه هستیم. به دنبال انتشار كرونا تقاضا برای واردات نفت خام هم كاهش یافته و مازاد را بیشتر كرده است. در اجلاس اخیر كشور های عضو اوپك با روسیه نتوانستند به توافقی برای كاهش تولید و عرضه برسند و این عدم توافق سبب سقوط قیمت نفت در بازار بین الملل شد كه در سال های اخیر كم سابقه بوده است.
ایشان در ادامه تصریح كرد: در داخل اوپك اختلافات و اشتراك هایی وجود دارد. از جانب دیگر هرچه اوپك تولید و عرضه را بكاهد به نفع نفت شیل آمریكاست و نفت شیل آمریكا جای این كاهش تولید را خواهد گرفت. به نظر می آید مسائل كمی پیچیده شده است. باید منتظر ماند و دید كه عربستان و روسیه برای نفت شیل آمریكا چه چاره ای پیدا خواهند كرد. از این منظر به نظر می آید در دو و سه هفته آینده شاهد تغییر چندانی در وضعیت موجود نباشیم.
وی ادامه داد: باید منتظر ماند و دید ادامه این روند چه تاثیری بر بازار نفت شیل آمریكا خواهد گذاشت و چقدر سرمایه از بازار نفت آمریكا خارج می شود. اگر این اتفاق بیفتد می توان روی قیمتی كه منافع كشورهای اوپك و تولید كنندگان را تأمین می كند و تولید نفت شیل را مقرون به صرفه نمی كند، توافقی حاصل شود.

منبع: