كرونا انتخابات محلی انگلستان را به تعویق انداخت

به گزارش بهمن دولت انگلیس برای جلوگیری از گسترش ویروس كرونا انتخابات شوراها و شهرداری ها را به تعویق انداخته است.
به گزارش بهمن به نقل از بی بی سی، دولت انگلیس برای جلوگیری از گسترش ویروس جدید كرونا انتخابات شوراها و شهرداری ها را در انگلستان یك سال به تعویق انداخته است. قرار بود انتخابات كمتر از دو ماه دیگر و در تاریخ ۷ مه برگزار گردد اما كمیسیون انتخابات بریتانیا به دولت سفارش كرد برای مقابله با كرونا و «تهدیدهای فزاینده» ناشی از آن انتخابات تا پاییز به تعویق بیفتد. تابحال ابتلای ۷۹۸ نفر به كووید -۱۹ (ویروس جدید كرونا) در بریتانیا تایید شده و ۱۰ نفر بعد از مبتلا شدن به این ویروس درگذشته اند. دولت انگلیس می گوید برآوردش این است كه اوج شیوع بیماری حول و حوش زمان تعیین شده برای برگزاری انتخابات باشد و بدین سان انجام رای گیری عملی نیست.