در مجلس نمایندگان آمریكا؛ قطعنامه محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ مقابل ایران تصویب گردید

بهمن: بعد از مجلس سنای آمریكا، حال مجلس نمایندگان این كشور نیز قطعنامه محدود كردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ در مقابل هرگونه اقدام نظامی مقابل ایران را تصویب كرد.

به گزارش بهمن به نقل از سی ان ان، مجلس نمایندگان آمریكا قطعنامه محدود كردن اختیارات جنگی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور این كشور را در مقابل هرگونه اقدام نظامی مقابل ایران تصویب كرد.
پیش از این نیز چنین قطعنامه ای از طرف مجلس سنا به تصویب رسیده بود و با تصویب باردیگر آن در مجلس نمایندگان، فقط امضای دونالد ترامپ لازم است تا این مصوبه به قانون تبدیل گردد.
با این حال پیش تر كاخ سفید اعلام نموده است كه ترامپ چین قطعنامه ای را وتو خواهدنمود.
بر اساس این قطعنامه، هرگونه اقدام نظامی آمریكا مقابل ایران به مجوز كنگره نیاز خواهد داشت.