ضدعفونی معابر عمومی خوزستان توسط ستاد اجرایی فرمان امام

به گزارش بهمن ستاد اجرایی فرمان امام برای مقابله با كرونا دركنار تولید و تأمین اقلام بهداشتی و پزشكی موردنیاز بهداشت نیروهای جهادی بنیاد احسان در بعضی استانها مبادرت به ضدعفونی معابر می كنند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، به منظور مقابله با كرونا، نیروهای جهادی همكار بنیاد احسانِ ستاد اجرایی فرمان امام در شهرستان ایذه، با حضور در بانك ها، ایستگاههای اتوبوس و تاكسی، پاركها و سایر معابر عمومی این اماكن را ضدعفونی و گندزدایی می كنند.
نیروهای جهادی در اكیپ های ۷ تا ۱۰ نفره، روزی ۳ بار این اماكن عمومی را ضدعفونی می كنند تا احتمال انتشار ویروس كرونا به حداقل برسد.