افزایش تلفات تندباد در تنسی آمریكا به ۲۵ نفر

به گزارش بهمن در صورتی كه تلفات تندباد در تنسی آمریكا به ۲۵ نفر افزایش یافته است، ۳۸ نفر هم هنوز در این حادثه مفقود هستند.

به گزارش بهمن به نقل از رویترز، مناطق غربی و مركزی ایالات تنسی آمریكا روز گذشته سه شنبه صحنه توفان سهمگینی بود كه تا كنون ۲۵ كشته بر جای گذاشته است.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، براثر این رویداد تا كنون مفقود شدن ۳۸ نفر هم مورد تایید قرار گرفته است.
گزارش ها به نقل از مقامات اورژانس كشور حاكی می باشد كه عملیات جستجو برای كسانی كه در ویرانی های به جا مانده از توفان به دام افتاده اند شروع شده و بیم آن می رود كه شمار قربانیان افزایش یابد.
توفان ۴ منطقه از ایالت تنسی، شامل بنتون كانتی، پوتنام كانتی، ویلسون كانتی و دیویدسن كانتی را در هم كوبیده كه بیشترین خسارات آن متوجه مناطق اطراف شهر نشویل بوده است.
ایالت تنسی روز سه شنبه صحنه انتخابات درون حزبی برای ریاست جمهوری آمریكا بود كه توفان سبب شد برخی مراكز رأی گیری با تأخیر كار خویش را آغاز كنند.