عضو كمیسیون بودجه و محاسبات مجلس: باید با رأی اضطراری مجلس از برزخ بودجه رهایی یابیم

بهمن: ایسنا/همدان عضو كمیسیون بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: پس از رد لایحه بودجه و حمله كروناویروس یك مسئله امنیتی بنظر می رسد تا برای برون رفت از مشكل موجود، دولت سریع تر لایحه بودجه را دریافت و برای سال آینده برنامه ریزی كرده و مجلس نیز باید دراین زمینه تعیین تكلیف كند.
حمیدرضا حاجی بابایی تاكید كرد: پیشنهادی را با مشورت رئیس مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس كمیسیون مطرح كردیم كه بودجه بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و بخشنامه داخلی كمیسیون تلفیق واگذار شود و كمیسیون با اصلاحاتی آنرا به روز می كند تا در صحن مجلس شاهد حضور طولانی نمایندگان نباشیم و با رأی مجلس از برزخ بودجه رهایی یابیم و راه برای مجلس آینده برای اصلاح باز باشد و دولت نیز امور جاریه را ادامه دهد.
عضو كمیسیون بودجه و محاسبات مجلس مطرح كرد: بعد از مشاوره با رئیس مجلس و رئیس كمیسیون بودجه هماهنگ شد تا اصلاحاتی در بودجه به عمل آید كه عبارت است از قانون بودجه با افزایش ۵۰ درصد فوق العاده شغل كاركنان لشكری و كشوری كف حقوق به سه میلیون افزایش یابد تا حقوق های پایین افزایش قابل توجهی داشته باشند و این سه میلیون شامل بازنشستگان لشكری و كشوری هم شود.
وی با اشاره به اینكه همچون اصلاحات پیشنهادی این است كه افزایش حقوق بالای هفت میلیون تومان ۱۵ درصد باشد خصوصاً برای اعضای هیئت علمی كه اكثراً حقوق پایینی دارند، اضافه كرد: برمبنای اصلاحات پیشنهادی حقوق های بین سه تا هفت میلیون تومان از درصد افزایش بالاتری برخوردار می شوند تا شكاف به وجود آمده بین حقوق های سه میلیون تومان و حقوق های بالای هفت میلیون تومان برای كاركنان دولت جبران شود.
حاجی بابایی تاكید كرد: در زمینه بازنشستگان هم پیشنهاد این است كه اعتبار ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان به شكلی اجرایی شود كه تا حقوق هفت میلیون تومانی، همه بتوانند از همسان سازی حقوق استفاده كنند و این افزایش به سقف ۱۵ درصد آنها افزوده شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بیان كرد: باتوجه به اجرای ناقص نظام رتبه بندی و اعتراض فرهنگیان، از طرفی اجرای ۵۰ درصد افزایش فوق العاده شغل باید برای همه فرهنگیان خصوصاً نیروهای خدماتی و اداری اجرا و به شكلی برنامه ریزی شود كه با صدور این حكم نسبت به اجرای حكم رتبه بندی چیزی از احكام فرهنگیان كاسته نشود البته این فرهنگیان را راضی نمی كند.
وی با اشاره به اینكه متأسفانه فرهنگیان با این فراز و نشیب گرفتار سختی هایی شدند كه باید بوسیله افزایش ۵۰ درصد و سقف سه میلیون و شكاف سه تا هفت میلیون تاحدودی جبران شود، اظهارامیدواری كرد كه در ایام آینده شاهد اتفاقاتی باشیم كه سبب آرامش خاطر كاركنان لشكری و كشوری و بازنشستگان شود.

منبع: