ثبت ركورد بالاترین میزان مهاجر غیراروپایی به انگلیس در ۱۵ سال

بهمن: ارقام رسمی از اداره ملی آمار انگلیس نشان میدهد این كشور در سال قبل با پذیرفتن ۲۴۰ هزار نفر مهاجر از كشورهای خارج از اتحادیه اروپا بالاترین نرخ ورود مهاجر از سال ۲۰۰۴ بدین سو را داشته است.
به گزارش بهمن به نقل از یورو نیوز، ارقام رسمی از اداره ملی آمار بریتانیا كه روز پنج شنبه ۲۷ فوریه (۸ اسفند) منتشر گردید نشان میدهد این كشور در سال قبل با پذیرفتن ۲۴۰ هزار نفر مهاجر از كشورهای خارج از اتحادیه اروپا بالاترین نرخ ورود مهاجر از سال ۲۰۰۴ بدین سو را داشته است. این در حالیست كه تعداد مهاجران از كشورهای عضو اتحادیه اروپا به این كشور كمترین میزان را در ۱۶ سال قبل تجربه كرده است.
مطابق آمار در دوره دوازده ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۱۹، ۶۴۲ هزار نفر در این مدت به بریتانیا نقل مكان كرده اند در صورتیكه همزمان ۴۰۲ هزار نفر این كشور را ترك گفته اند. بر طبق اعداد منتشره از طرف مقامات مسئول در بریتانیا، عمده مهاجران به این كشور را دانشجویان و علاقه مندان به ادامه تحصیل می سازند و ورود تعداد مهاجران متقاضی كار با كاهش روبه رو شده است. جی لیندوپ، رئیس مركز آمار اداره بین المللی مهاجرت دراین باره اظهار داشت: «از سال ۲۰۱۶ مهاجرت شغلی كاهش یافته است چونكه شمار كمتری از شهروندان اتحادیه اروپا برای شغل به اینجا می آیند.» لیندوپ تعداد بالای مهاجرت دانشجویان هندی و چینی به بریتانیا را علت اصلی افزایش مهاجران تحصیلی به بریتانیا خوانده است. آمار جدید در حالی انتشار یافته است كه بریتانیا پیش تر اعلام نموده بود می خواهد از این پس، همچون استرالیا، سیستم امتیازی را برای اعطای مهاجرت در نظر بگیرد.

منبع: