هلگا اشمید: حفظ برجام مسئولیتی جمعی است

به گزارش بهمن معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به برگزاری كمیسیون مشترك برجام حفظ توافق هسته ای ایران را یك مسئولیت جمعی توصیف كرد.
به گزارش بهمن به نقل از مهر، «هلگا اشمید» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با انتشار پیام هایی در توئیتر به توضیح درباره جلسه كمیته مشترك برجام كه در وین در حال برگزاری است پرداخت. اشمید در پیام های خود می نویسد: در وین هستیم تا اولین جلسه كمیسیون مشترك برجام در سال ۲۰۲۰ را برگزار كرده و بر اجرای برجام نظارت داشته باشیم. ما یك مسئولیت جمعی برای حفظ توافق ایران داریم. وی در پیام دیگری می نویسد: الان رایزنی ها در كمیسیون مشترك برجام جریان دارد. گفتگوهایی حیاتی با اعضای كمیسیون در مورد حفظ برجام در جریان است.